Lokalne kierownictwo

Charles Taylor

Partner Zarządzający

Charles Taylor jest Partnerem Zarządzającym w firmie Cushman & Wakefield z ponad 23-letnim doświadczeniem zawodowym. Od lipca 2013 roku objął stanowisko Partnera Zarządzającego w Polsce. Wcześniej, przez 15 lat zarządzał oddziałem firmy w Budapeszcie, gdzie był odpowiedzialny także za koordynację działań Grupy Rynków Kapitałowych w regionie Europy Środkowej. W swojej wieloletniej karierze odnosił liczne sukcesy zawodowe, do których należy zamknięcie ostatnio takich transakcji jak nabycie dużego portfela nieruchomości biurowych w Budapeszcie (Millennium Towers (JV), Science Park, Alkotás Point) na rzecz firmy Heitman oraz nabycie należącego do TriGranit obiektu Arena Centar w Zagrzebiu. 

Witold Syrwid

Dyrektor Finansowy

Witold Syrwid zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. Do jego obowiązków należy zarządzanie finansami biura Cushman & Wakefield w Polsce, obejmujące prognozowanie, budżetowanie, kontrolę oraz planowanie strategiczne. Jest także odpowiedzialny za raportowanie do biura Cushman & Wakefield w Londynie, a także do urzędów skarbowego i statystycznego oraz wewnętrznie do partnera zarządzającego i szefów działów. Witold dołączył do polskiego biura Cushman & Wakefield w październiku 2006. Witold jest dyplomowanym księgowym (ACCA). Ukończył studia MBA organizowane przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School i HEC. Uzyskał dyplom B.Sc. przyznawany przez Oxford Brookes University w dziedzinie rachunkowości.

James Chapman

Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych

James Chapman jest Dyrektorem Działu Rynków Kapitałowych C&W w regionie Europy Środkowej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja). James dołączył do biura C&W w Pradze w 2001 r. Zespołem ds. rynków kapitałowych w Republice Czeskiej i na Słowacji kierował przez siedem lat. Wcześniej pracował także w londyńskim oddziale firmy. Obecnie pracuje w Warszawie. Jest absolwentem wydziału Zarządzania Nieruchomościami na Nottingham Trent University oraz członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).

Richard Aboo

Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych

Richard jest Partnerem i Dyrektorem Działu Powierzchni Biurowych w Polsce. Jest jednym z najbardziej doświadczonych brokerów w Środkowej i Wschodniej Europie. Zespół kierowany przez niego zdobył uznanie, przeprowadzając wiele transakcji pre-lease oraz innych kluczowych dla rynku procesów. Richard dołączył do polskiego biura Cushman & Wakefield w 1996 r.

Christopher Rasiewicz

Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami

Christopher dołączył do Cushman & Wakefield (dawniej DTZ) w listopadzie 2013 r. jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Nieruchomościami stoi na czele działu odpowiedzialnego za zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi o łącznej powierzchni blisko 800 tys. m kw. Christopher ma 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej. 

Andrew Frizell

Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Doradztwa

Andrew jest Dyrektorem Działu Zarządzania Projektami i Doradztwa. Współpracuje z licznymi klientami, jako główny kierownik projektu lub kierownik programu na region EMEA. Doświadczenie zawodowe Andrew obejmuje rzeczoznawstwo budowlane, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami i programami, aranżację miejsca pracy oraz strategie nabywcze. 

Mark Freeman

Dyrektor Działu Wycen

Mark jest Dyrektorem działu Wycen w Polsce. Posiada ponad 22-letnie doświadczenie z zakresu wyceny nieruchomości, z czego ponad 16-letnie zdobył pracując na rynkach Europy Środkowej. Specjalizuje się w wycenach centrów handlowych, wysokiej klasy budynków biurowych oraz całych portfeli nieruchomości. Mark jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS).


  

Znajdź usługę

Znajdź uslugi w zakresie nieruchomości komercyjnych

Dalej