Oświadczenie o ochronie prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE KARIERY

Niniejsza część Witryny Internetowej dotyczy możliwości zatrudnienia w firmie Cushman & Wakefield i jest prowadzona przez Cushman & Wakefield, Inc. w imieniu własnym, spółek z jej grupy, spółek zagranicznych oraz podmiotów stowarzyszonych („C&W”).

Prywatność użytkownika

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące kariery stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.cushmanwakefield.com/Privacy Policy, której warunki mają zastosowanie do niniejszej części Witryny Internetowej. Z kolei Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Korzystania zamieszczonych na stronie www.cushmanwakefield.com/Terms of Use, które regulują zasady dostępu do niniejszej Witryny Internetowej oraz korzystania z niej przez użytkownika. Korzystając z niniejszej Witryny Internetowej użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Polityki Prywatności firmy C&W, w tym Oświadczenia o ochronie prywatności dotyczącego kariery, oraz Warunków Korzystania.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Użytkownik, który za pośrednictwem niniejszej Witryny Internetowej kontaktuje się z firmą C&W w sprawie możliwości zatrudnienia, może przekazywać firmie C&W pewne informacje osobiste gromadzone w ramach procesu rekrutacji. Mogą one obejmować: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz inne informacje zawarte w profilu użytkownika, życiorysie, czy piśmie przewodnim, lub udostępniane przez użytkownika w innej formie.

Sposób wykorzystywania informacji użytkownika

Informacje użytkownika (w tym dane osobowe) przekazywane obecnie lub w ramach procesu selekcji w przyszłości będą przechowywane i przetwarzane przez firmę C&W w celu odnotowania zainteresowania użytkownika oraz rozpatrzenia podania o pracę. W tym celu firma C&W może ujawniać dane osobowe użytkownika członkom grupy C&W w różnych krajach, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Udostępniając swoje informacje użytkownik wyraża zgodę na ich przekazanie w powyższy sposób. C&W zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. C&W może przechowywać dane osobowe użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na pytania lub prośby użytkownika, kontaktowania się w sprawie możliwości zatrudnienia w przyszłości lub w celu przedstawienia użytkownikowi informacji o pracy w C&W. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia podania o pracę informacje zostaną wykorzystane do celów związanych z zatrudnieniem użytkownika w firmie C&W. Ze względu na liczbę otrzymywanych podań z przykrością informujemy, że możemy nie zawiadomić użytkownika o odrzuceniu jego podania o pracę. Firma C&W jest pracodawcą równych szans. Informacje przekazywane w części dotyczącej równych szans takie jak płeć i pochodzenie etniczne będą wykorzystywane w celu monitorowania realizacji polityki równych szans przez C&W.

Przechowywanie danych osobowych

Firma C&W będzie przechowywać dane osobowe użytkownika w określonych powyżej celach przez niezbędny okres czasu. W razie konieczności uzyskania dostępu do danych osobowych bądź pytań lub obaw dotyczących wykorzystywania informacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail mailto:web.manager@cushwake.com przed złożeniem podania o pracę.