Komunikat o stosowaniu plików cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.cushmanwakefield.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz Polityką Plików Cookies.


Rekordowe przychody firmy Cushman & Wakefield

Najważniejsze dane za cały rok

• Wzrost przychodów brutto o 21,9% oraz przychodów z tytułu prowizji i wynagrodzeń za świadczone usługi  o 13,2%;
• Przychody z tytułu prowizji i wynagrodzeń za świadczone usługi działu Rozwiązań dla Inwestorów i Najemców Korporacyjnych (CIS) wzrosły o 24,1% dzięki najwyższemu w historii wolumenowi powierzchni w nieruchomościach zarządzanych przez firmę, który po raz pierwszy przekroczył 98 mln mkw.;
• Dzięki rekordowej wartości transakcji sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w skali globalnej przychody działu Rynków Kapitałowych z tytułu prowizji i wynagrodzeń za świadczone usługi wzrosły o 22,7%;
• Przychody działu Wycen i Doradztwa z tytułu prowizji i wynagrodzeń za świadczone usługi wzrosły o 13,3% za sprawą rekordowej wartości wykonanych wycen, która drugi rok z rzędu przekroczyła poziom 1 bilion USD;
• Skorygowany zysk EBITDA  wzrósł o 10,5%, czyli o 13,8 mln USD, do 145,0 mln USD w porównaniu ze 131,2 mln USD rok wcześniej;
• Skorygowany zysk netto wzrósł o 17,4 mln USD, czyli o 60,4%, do 46,2 mln USD w porównaniu z 28,8 mln USD za poprzedni rok.

Edward C. Forst, prezes i dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „W drugiej połowie 2013 r. odnotowaliśmy wzrost popytu inwestycyjnego za sprawą większego tempa ożywienia światowej gospodarki. Rosnące przepływy kapitałowe i coraz lepsze dane ekonomiczne przełożyły się na dobre wyniki sektora nieruchomości i wzrost inwestycji. Przewidujemy znaczące ożywienie na rynkach inwestycyjnych w najbliższych latach, do czego po części przyczyni się szybki wzrost aktywów i aktywności państwowych funduszy majątkowych”.

Dzięki poprawie sytuacji na rynkach w 2013 r. firma Cushman & Wakefield odnotowała najwyższe w historii przychody brutto, na które pozytywnie wpłynęły kolejne inwestycje w strategiczne działy usług na najważniejszych rynkach. W rekordowych wynikach firmy niemały udział miał znaczny wzrost przychodów rok do roku działu Rozwiązań dla Inwestorów i Najemców Korporacyjnych (CIS), który pozyskał jako klientów szereg znanych na świecie instytucji, a także działów Rynków Kapitałowych oraz Wycen i Doradztwa. Firma Cushman & Wakefield będzie nadal efektywnie wspierać klientów w osiąganiu wyznaczanych celów, zarówno właścicieli i inwestorów zainteresowanych podniesieniem wartości aktywów, jak i najemców, którzy dążą do maksymalnej wydajności zajmowanej powierzchni”.

Według danych na koniec 2013 r. dział CIS firmy Cushman & Wakefield zarządzał nieruchomościami na całym świecie o rekordowej powierzchni 98 009 500 mkw. w porównaniu z 83 702 900 mkw. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17,1%. W ubiegłym roku dział CIS pozyskał również szereg ważnych zleceń od wiodących światowych instytucji, w tym Citigroup, DLF, British Airways oraz The Port Authority of New York & New Jersey. Powierzono mu między innymi zarządzanie obiektami Citigroup wchodzącymi w skład portfela nieruchomości o powierzchni ponad 2,5 mln mkw. w USA i Kanadzie oraz zarządzanie nieruchomościami o powierzchni prawie 1,6 mln mkw. największej w Indiach firmy deweloperskiej DLF. Ponadto dział CIS został preferowanym dostawcą usług nieruchomościowych na rzecz British Airways w Wielkiej Brytanii (tereny lotnisk), Stanach Zjednoczonych i regionie EMEA. Będzie również zarządzać częściami wspólnymi i kluczowymi obiektami na terenie nowego World Trade Center na Dolnym Manhattanie w imieniu The Port Authority of New York & New Jersey.

W 2013 r. wartość transakcji sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych zrealizowanych przez dział Rynków Kapitałowych wzrosła w skali globalnej o 15% osiągając najwyższy poziom w historii firmy Cushman & Wakefield. Wśród licznych prestiżowych zleceń na uwagę zasługują usługi doradztwa na rzecz firmy Mitsubishi Estate Company przy sprzedaży siedziby londyńskiej giełdy King Edward Court firmie Oxford Properties za 235 mln funtów szterlingów, a także doradzanie Aberdeen Asset Management Deutschland AG przy sprzedaży kompleksu dwunastu biurowców The Park w Pradze spółce powiązanej Starwood Capital Group – największej transakcji inwestycyjnej w historii czeskiego rynku nieruchomości. Dział Rynków Kapitałowych uczestniczył również przy sprzedaży 30-piętrowego budynku biurowego przy 113 Argyle Street w Hongkongu za 372 mln USD, reprezentował właściciela gruntu przy 625 Madison Avenue w transakcji sprzedaży za 400 mln USD firmie Ashkenazy Acquisition Corporation oraz reprezentował St. John’s University w największej transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej na Dolnym Manhattanie przy 101 Murray Street spółkom Fisher Brothers i The Witkoff Group za 223 mln USD.

W wynikach działu Wycen i Doradztwa główny udział miała rekordowa wartość wykonanych wycen, która drugi rok z rzędu przekroczyła 1 bilion USD. Jedną z ważniejszych było zlecenie o zasięgu ogólnokrajowym dotyczące ponad 700 domów towarowych, centrów dystrybucyjnych i siedziby wiodącej amerykańskiej sieci handlowej. Dział Wycen i Doradztwa przeprowadził również wycenę części handlowej Canary Wharf w Wielkiej Brytanii, obejmującej ponad 200 sklepów i 68 300 mkw., w imieniu Canary Wharf Group PLC, a także wycenę hotelu Mandarin Orchard oferującego 1501 pokoi oraz centrum handlowego Mandarin Gallery o powierzchni ponad 11,6 tys. mkw. na rzecz funduszu OUE Hospitality Trust w ramach przygotowań do jednej z największych w ostatnich latach ofert publicznych (IPO) obiektu hotelowo-handlowego w Singapurze.

Dzięki ożywieniu na rynkach wolumen transakcji zrealizowanych przez dział Najmu w 2013 r. wzrósł w skali globalnej o 7% do najwyższego poziomu w historii. Firma Cushman & Wakefield została między innymi wyłącznym agentem w najmie dwóch biurowców na Manhattanie, tj. 75 Rockefeller Plaza i 1221 Avenue of the Americas, oraz agentem marketingowym we współpracy z innym podmiotem przy wynajmie obiektów Marina One i DUO w Singapurze. Natomiast w Londynie zlecono jej prestiżowe zadanie wynajmu 37 160 mkw. w budynku biurowym Scalpel należącym do firmy ubezpieczeniowej WR Berkley oraz świadczenie usług doradztwa w zakresie funkcji handlowo-rozrywkowej obiektu Battersea Power Station o powierzchni 92 900 mkw. Ponadto firma Cushman & Wakefield została strategicznym doradcą firmy Syniverse Technologies przy wynajmie globalnej siedziby oferującej ponad 18,5 tys. mkw. powierzchni klasy A.

W ubiegłym roku firma Cushman & Wakefield w dalszym ciągu inwestowała w przejęcia i zatrudniała kluczowych pracowników w ramach strategii długofalowego rozwoju. Z dniem 1 lipca dział CIS przejął firmę zarządzającą projektami Project Solution Group z siedzibą w Singapurze, dzięki czemu firma Cushman & Wakefield stała się wiodącym podmiotem oferującym usługi zarządzania projektami w regionie Azji i Pacyfiku. Ponadto w 2013 r. zatrudniła 1854 nowych pracowników w porównaniu z ponad 1700 rok wcześniej.

Wyniki za 2013 r.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. przychody brutto firmy Cushman & Wakefield wzrosły o 21,9% (22,8% bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych), czyli o 448,5 mln USD, do rekordowego poziomu 2498,6 mln USD w porównaniu z 2050,1 mln USD rok wcześniej. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dobrych wyników działu CIS, które wzrosły rok do roku o 40%.

Przychody z tytułu prowizji i wynagrodzeń za usługi wzrosły o 13,2% (14,3% bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych), czyli o 211,5 mln USD, do 1808,5 mln USD w porównaniu z 1597,0 mln USD w poprzednim roku. Firma Cushman & Wakefield odnotowała dwucyfrowe wzrosty przychodów z tego tytułu we wszystkich regionach i prawie wszystkich działach, głównie CIS, Rynków Kapitałowych oraz Wycen i Doradztwa, których przychody wzrosły odpowiednio o 24,1%, 22,7% i 13,3%. Natomiast dział Najmu uzyskał przychody z tytułu prowizji i wynagrodzeń za usługi o 6,3% wyższe niż rok wcześniej pomimo trudnej sytuacji na rynkach.

Koszty operacyjne w 2013 r. wzrosły o 12,5%, czyli o 108,8 mln USD, do 977,1 mln USD w porównaniu z 868,3 mln USD w poprzednim roku – głównie za sprawą wzrostu kosztów zatrudnienia, a także innych kosztów bezpośrednich wynikających z podejmowanych przez firmę inicjatyw w zakresie zwiększenia przychodów i planu strategicznego. Koszty operacyjne za ubiegły rok obejmują również koszty przejęć i jednorazowe koszty reorganizacji wynoszące ok. 4,6 mln USD. Wskutek tego zysk operacyjny firmy wzrósł o 14,4% (o 11,5 mln USD) do 91,4 mln USD w porównaniu z 79,9 mln USD rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA za 2013 r. wyniósł 145,0 mln USD, co oznacza wzrost o 13,8 mln USD (10,5%) w porównaniu ze 131,2 mln USD za poprzedni rok, na który nie wpłynęły żadne obciążenia. Zysk EBITDA wzrósł do 138,4 mln USD.

Skorygowany  zysk właścicieli spółki macierzystej wzrósł o 60,4%, czyli o 17,4 mln USD, do 46,2 mln USD w porównaniu z 28,8 mln USD rok wcześniej. Zysk właścicieli spółki macierzystej za ubiegły rok zmniejszył się do 45,3 mln USD w porównaniu z 50,9 mln USD.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  skorygowany zysk EBITDA wyniósł 130,1 mln USD, co stanowi wzrost o 2,4 mln USD w porównaniu z 127,7 mln USD za poprzedni rok, na który nie wpłynęły żadne obciążenia. Zysk EBITDA zmniejszył się do 119,1 mln USD. Skorygowany zysk właścicieli spółki macierzystej wzrósł o 30,8%, czyli o 8,0 mln USD, do 34,0 mln USD w porównaniu z 26,0 mln USD rok wcześniej. Zysk właścicieli spółki macierzystej zmniejszył się do 28,7 mln USD w porównaniu z 43,2 mln USD.

Wysoki poziom przychodów i zysków rok do roku pozytywnie wpłynął na stan bilansu firmy Cushman & Wakefield. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. dług netto firmy (dług pomniejszony o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) zmniejszył się o 91,0 mln USD do 8,6 mln USD w porównaniu z zadłużeniem netto wynoszącym 99,6 mln USD na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyniki za czwarty kwartał 2013 r.

Przychody brutto za czwarty kwartał 2013 r. wzrosły o 26,7% (27,7% bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych), czyli o 175,9 mln USD, do 833,6 mln USD w porównaniu z 657,7 mln USD rok wcześniej. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dobrych wyników działu CIS, które wzrosły rok do roku o 54,9%.

Przychody z tytułu prowizji i wynagrodzeń za usługi wzrosły o 16,2% (17,1% bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych), czyli o 87,6 mln USD, do 628,3 mln USD w porównaniu z 540,7 mln USD za czwarty kwartał rok wcześniej. Firma Cushman & Wakefield odnotowała dwucyfrowe wzrosty przychodów z tego tytułu we wszystkich działach i prawie wszystkich regionach, głównie w działach CIS, Rynków Kapitałowych oraz Wycen i Doradztwa, których przychody wzrosły odpowiednio o 30,1%, 14,5% i 11,6%, a także działu Najmu (wzrost o12,9%).

Koszty operacyjne w czwartym kwartale wzrosły o 20,2%, czyli o 49,6 mln USD, do 295,6 mln USD w porównaniu z 246,0 mln USD za ten sam okres poprzedniego roku – głównie za sprawą wzrostu kosztów zatrudnienia, a także innych kosztów bezpośrednich wynikających z podejmowanych przez firmę inicjatyw w zakresie zwiększenia przychodów i planu strategicznego. Koszty operacyjne za czwarty kwartał obejmują również koszty przejęć i jednorazowe koszty reorganizacji wynoszące ok. 3,0 mln USD. Wskutek tego zysk operacyjny firmy zmniejszył się do 72,4 mln USD w porównaniu z 75,1 mln za czwarty kwartał rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA zmniejszył się do 88,0 mln USD w porównaniu z 90,4 mln za czwarty kwartał poprzedniego roku, na który nie wpłynęły żadne obciążenia. Zysk EBITDA zmniejszył się do 86,0 mln USD.

Skorygowany zysk właścicieli spółki macierzystej zmniejszył się do 45,4 mln USD w porównaniu z 47,8 mln USD za czwarty kwartał poprzedniego roku. Zysk właścicieli spółki macierzystej zmniejszył się do 47,3 mln USD w porównaniu z 69,9 mln USD.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) skorygowany zysk EBITDA zmniejszył się do 73,9 mln USD w porównaniu z 88,8 mln USD za czwarty kwartał poprzedniego roku, na który nie wpłynęły żadne obciążenia. Zysk EBITDA zmniejszył się do 70,2 mln USD. Skorygowany zysk właścicieli spółki macierzystej zmniejszył się do 34,0 mln USD w porównaniu z 43,2 mln USD za czwarty kwartał rok wcześniej. Zysk właścicieli spółki macierzystej zmniejszył się do 32,8 mln USD w porównaniu z 60,4 mln USD.