Komunikat o stosowaniu plików cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.cushmanwakefield.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz Polityką Plików Cookies.


Rosną obroty na rynku nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej

Kliknij, aby powiększyć

Polska nadal liderem w regionie.  

Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w drugim kwartale bieżącego roku utrzymał się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na głównych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. Wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 2,6 mld euro, czyli o 56% więcej niż w pierwszym kwartale. Oznacza to, że wolumen obrotów za ostatnie 12 miesięcy wzrósł do 9,3 mld euro, zbliżając się do rekordowego poziomu z 2007 r. 

– Tendencja wzrostowa utrzymuje się na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrost aktywności inwestycyjnej dotyczy wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów różnymi produktami inwestycyjnymi, które wobec rekordowego popytu na rynkach najmu powinno utrzymać się również w 2017 r. Brexit to gorący temat od miesiąca, ale nie wpłynął w widoczny sposób na ceny nieruchomości ani nie spowodował wstrzymania zawieranych transakcji – powiedział James Chapman, Partner CE, Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield

Polska jest nadal najchętniej wybierana przez inwestorów zagranicznych, którzy w drugim kwartale ulokowali tu ponad 1,5 mld euro, co stanowi 59% łącznej wartości transakcji inwestycyjnych przypadających na Europę Środkową. W minionych 12 miesiącach w Polsce zawarto transakcje na 5,4 mld euro – to wynik zbliżony do rekordowego wolumenu na poziomie 5,6 mld euro odnotowanego w okresie 12 miesięcy kończących się w drugim kwartale 2007 r. 

Drugie miejsce pod względem aktywności inwestycyjnej w drugim kwartale zajęły Czechy z inwestycjami na poziomie 0,5 mld euro. Oznacza to, że wolumen obrotów w ostatnich 12 miesiącach wzrósł w tym kraju do 1,5 mld euro, ale był niższy od rekordowych z lat 2007 i 2015, w których inwestowano ponad 2 mld euro rocznie. 

Na rynku nadal dominują inwestorzy zagraniczni, którzy odpowiadali za ponad 80% kapitału zainwestowanego w regionie w ostatnich 12 miesiącach. Prawie dwie trzecie kapitału pochodzi z trzech krajów: USA (27%), Niemiec (19%) i RPA (18%). W drugim kwartale inwestorzy z RPA zainwestowali ponad 1 mld euro, co wynika z rosnącego zainteresowania rynkami Europy Środkowej, a zwłaszcza Polską, wśród wielu spółek giełdowych z RPA. 

W drugim kwartale 2016 r. wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych, na które przypadła większość obrotów, wyniosła prawie 1,5 mld euro, a w sektorze biurowym 0,8 mld euro. W minionych 12 miesiącach największym sektorem rynku w ujęciu wartościowym był sektor handlowy, w którym zawarto blisko połowę (48%) ogólnego wolumenu transakcji. Z kolei udział nieruchomości biurowych w łącznej wartości transakcji w tym czasie wyniósł 36%. 

Dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym miały pozagiełdowe fundusze inwestycyjne, które w drugim kwartale zainwestowały nieco ponad 1 mld euro, co przełożyło się na wzrost łącznego wolumenu ich inwestycji w ostatnich 12 miesiącach do 5,3 mld euro oraz 58-procentowy udział w rynku. Z kolei najbardziej aktywną grupę inwestorów w drugim kwartale 2016 r. stanowiły spółki giełdowe (głównie z RPA), które przeznaczyły na transakcje inwestycyjne ponad 1 mld euro. W ostatnich 12 miesiącach zainwestowały 1,4 mld euro, co dało im 15-procentowy udział w łącznej wartości obrotów. 

– Lokalny kapitał nadal odgrywa istotną rolę na rynku instytucjonalnym. Dotyczy to przede wszystkim Czech, gdzie stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów pokrywają się ze stopami kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych nieruchomości w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosunkowo nieduży udział Węgier w wolumenie transakcji inwestycyjnych w drugim kwartale (8%) nie odzwierciedla wzrostu aktywności na tym rynku, który wynika z korzystnych wskaźników dotyczących rynku nieruchomości –  dodaje Jeff Alson, Partner CE, Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield. 

Największą transakcją dotyczącą pojedynczej nieruchomości w Europie Środkowej w drugim kwartale 2016 r. był zakup należącego do grupy Argo parku handlowego Sibiu Shopping City w Sybinie w Rumunii przez Nepi za 100 mln euro. Z kolei największą transakcją portfelową był zakup portfela nieruchomości z różnych sektorów na terenie Polski od Echo Investment przez fundusz Redefine za 890 mln euro.