Komunikat o stosowaniu plików cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.cushmanwakefield.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz Polityką Plików Cookies.


Niskie stopy procentowe będą nadal sprzyjać rynkom nieruchomości

Poniżej znajduje się podsumowanie

Europa Środkowo-Wschodnia, kraje peryferyjne strefy euro oraz kraje bałtyckie cieszą się najbardziej atrakcyjną ofertą dla inwestorów.

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield European Fair Value Index™ wynika, że na skutek spadku stóp kapitalizacji oraz wzrostu liczby rynków wycenianych według realnych wartości w Europie zmalała dostępność atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości komercyjnych.

Wskaźnik European Fair Value Index™ firmy Cushman & Wakefield identyfikuje najbardziej atrakcyjne rynki europejskie dla inwestycji w najlepsze nieruchomości biurowe, handlowe i logistyczne przy zachowaniu pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego. Z raportu wynika, że stopy procentowe w strefie euro najprawdopodobniej nie wzrosną do 2018 r., a w tym okresie oczekujemy, że stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości na głównych rynkach strefy euro utrzymają się na stabilnym poziomie.

Według analizy przeprowadzonej przez firmę Cushman & Wakefield, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje peryferyjne strefy euro oraz kraje bałtyckie znajdują się wśród najbardziej niedoszacowanych rynków nieruchomości i dlatego oferują inwestorom najatrakcyjniejsze możliwości ulokowania kapitału w tym sektorze. Z kolei nieruchomości na większości rynków lokalnych w Niemczech i 19 rynkach lokalnych w Wielkiej Brytanii uznano za wycenione według realnej wartości. Rynki szwajcarskie pozostają nieatrakcyjne z uwagi na bardzo niskie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości wynoszące 3,0-3,5% oraz słabe perspektywy wzrostu stawek czynszu.

Ogólna wartość wskaźnika Fair Value Index™ dla Europy spadła do 55 pkt. z 62 pkt. w trzecim kwartale 2015 r., co oznacza, że możliwości inwestycyjne po raz kolejny się zmniejszyły.

Fergus Hicks, dyrektor działu prognozowania w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Oczekujemy spadku wartości European Fair Value Index w krótkiej perspektywie, ponieważ silny popyt na aktywa inwestycyjne wywiera presję na obniżkę stópy kapitalizacji, a podaż atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych maleje. Ponadto ze względu na prawdopodobieństwo dalszego luzowania polityki pieniężnej w strefie euro stopy kapitalizacji w Europie zaczną rosnąć najwcześniej na przełomie lat 2017/2018. Przewidujemy, że wskaźniki dla nieruchomości biurowych i handlowych osiągną najniższy poziom w tym roku, a dla sektora logistycznego na koniec kolejnego roku”.

Kamila Wykrota, dyrektor działu doradztwa i badań rynkowych Cushman & Wakefield, powiedziała: „Analiza Fair Value Index skupia się na całkowitych zwrotach z inwestycji w najlepsze nieruchomości w danej kategorii w 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Według najnowszego badania naszego zespołu rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce pozostaje atrakcyjny dla inwestorów, a największy potencjał wykazują nieruchomości handlowe w Warszawie, w przypadku których oczekujemy dalszej kompresji stóp kapitalizacji oraz wzrostu stawek czynszu.”