• Raporty o rynkach kapitałowych

  Wskaźnik Fair Value IndexTM osiąga stan równowagi po raz pierwszy od 2009 roku

  • Według przeprowadzonej przez firmę Cushman & Wakefield analizy 122 europejskich rynków nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych, 65 z nich jest wycenianych według realnej wartości, 30 jest niedoszacowanych, a 27 przeszacowanych
  • Wycena według realnej wartości wskazuje na odpowiednią kompensację ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem najbardziej atrakcyjnych nieruchomości
  • Sektor logistyczny oferuje najlepsze możliwości ulokowania kapitału – 17 spośród 30 niedoszacowanych rynków europejskich to rynki logistyczne, m.in. Barcelona, Madryt i Mediolan
  Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Warszawski rynek biurowy jest dojrzały

  Cushman & Wakefield publikuje najnowszą edycję raportu Skyline Tracker
  Podaż na rynku nieruchomości biurowych w Polsce rośnie dynamicznie, a w ciągu ostatnich 10 lat zasoby w Warszawie zwiększyły się ponad dwukrotnie. Najnowszy cykliczny raport pt. Skyline Tracker międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield poddaje szczegółowej analizie planowaną podaż nowoczesnej powierzchni biurowej. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Rekordowe wyniki kwartalnego popytu i podaży powierzchni magazynowej w Polsce

  W pierwszym kwartale 2017 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej klasy A w Polsce wzrosły do ponad 11 613 000 mkw. W tym czasie deweloperzy ukończyli inwestycje na łączną sumę prawie 533 000 mkw. Popyt całkowity wzrósł o 45% i wyniósł 925 000 mkw. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield publikuje nowy raport „Marketbeat – rynek magazynowy w Polsce”. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Hossa na warszawskim rynku biurowym trwa

  Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w najnowszym raporcie „Rynek biurowy w Warszawie – hossa wciąż trwa” podsumowuje I kwartał 2017 roku na rynku powierzchni biurowych w stolicy.

  • Średnia podaż w latach 2017-19 pozostanie na poziomie 300 tys. mkw. rocznie
  • Warszawskie powierzchnie biurowe największym zainteresowaniem cieszą się w sektorze IT, mediów i usług profesjonalnych
  • Dynamiczny rozwój nowoczesnej powierzchni biurowej przyczynił się do wprowadzenia zmian w podziale stref biurowych w stolicy
  Więcej

 • Raporty o rynkach kapitałowych

  W 2017 r. wartość inwestycji w nieruchomości na świecie wyniesie 1,39 biliona USD

  44% łącznego globalnego wolumenu inwestycyjnego przypadnie na kraje Azji i Pacyfiku, z kolei 34% na Amerykę Północną i 22% na region EMEA.
  Popyt inwestycyjny nadal przewyższa podaż ze względu na wchodzenie na rynek nowych inwestorów i dążenie do coraz większej dywersyfikacji portfeli nieruchomości.
  Obecny cykl inwestycyjny utrzyma się dłużej dzięki nadal silnemu popytowi ze strony inwestorów. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Rozbudowy istniejących centrów handlowych głównym czynnikiem rozwoju rynku w latach 2017-18

  Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield European Shopping Centre Development wynika, że głównym czynnikiem rozwoju rynku centrów handlowych w Europie w najbliższych dwóch latach będą rozbudowy istniejących obiektów. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Polski rynek handlowy bezapelacyjnym liderem

  Z najnowszej analizy przygotowanej przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży detalicznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, która od 2004 r. wzrosła aż o 66%. W ostatnich pięciu latach zarówno zasoby powierzchni handlowej, jak i wartość sprzedaży wzrosły łącznie o 20%. Według prognoz w następnych 10 latach Polska może liczyć na wzrost wydatków konsumenckich w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 40%, co świadczy o coraz większej zamożności polskiego społeczeństwa. Więcej

 • Raporty o rynkach kapitałowych

  435 mld USD – tyle wynosi wartość nowego kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne

  Duży wolumen kapitału przeznaczanego na nieruchomości w świecie pomimo niewielkiego spadku po raz pierwszy od 2011 r. wskutek mniejszej dostępności finansowania dłużnego.
  Po raz pierwszy w historii wartość kapitału dostępnego na transakcje inwestycyjne w obu Amerykach jest wyższa niż w regionie EMEA – wpływ silnego dolara. 
  Ograniczona podaż aktywów wysokiej jakości skłania inwestorów do poszukiwania nowych strategii, w tym inwestowania w projekty deweloperskie w segmencie core.
  Europa Środkowo-Wschodnia ważnym celem dla globalnego kapitału. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Warszawa atrakcyjnym miejscem dla inwestycji

  Warszawa we współpracy z ośmioma polskimi miastami, przy wsparciu agencji rynku nieruchomości, stworzyła raport dla przyszłych inwestorów. „Poland your place to invest 2017” to anglojęzyczna publikacja, która powstała z inicjatywy stołecznego ratusza. Więcej

 • Raporty tematyczne

  Nowe kierunki zarządzania efektywnością energetyczną w nowatorskim raporcie „Zużycie energii w budynkach biurowych” firm Skanska, Go4Energy i Cushman & Wakefield

  Budynki odpowiadają za ponad 40% zużycia energii w Europie, a niemal 75% z nich charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną. W związku z tym, coraz większą wagę przywiązuje się do uzyskania zielonych certyfikatów zarówno dla istniejących, jak i nowo budowanych obiektów. Ich efektywność energetyczna oceniana jest na podstawie modelowania i symulacji energetycznej. Jak dotąd nie było jednak analizy pokazującej rzeczywiste zużycie energii budynku: jaki wpływ na jej wysokość mają zastosowane innowacyjne systemy, odpowiednie zarządzanie, specyfika i oczekiwany komfort najemcy. Powyższe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w pierwszym w Europie raporcie analizującym budynki biurowe w Polsce, opracowanym przez trzech partnerów – Skanska, Go4Energy i Cushman & Wakefield. Więcej

 • Raporty o rynku najmu

  Maciej Markowski: Cyfrowa Transformacja miejsca pracy

  Rosnące znaczenie przestrzeni co-workingowej

  Transformacja cyfrowa coraz częściej staje się kluczową strategią rozwoju przedsiębiorstw. Przemianom ulegają nie tylko relacje z klientami czy usługi, ale też procesy wewnętrzne. Pozwala to na większą swobodę organizacyjną, lepszą decyzyjność i innowacyjność. Wiele firm stara się dołączyć do tego trendu, powołując m.in. dyrektorów ds. cyfrowych. Więcej

 • Raporty tematyczne

  Nowe technologie i automatyzacja kluczowymi czynnikami globalnych zmian w sektorze przemysłowym

  Malezja nadal najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla sektora przemysłowego według analizy przedstawionej przez firmę Cushman & Wakefield
  Polska na 6. miejscu w regionie EMEA
  Kostaryka najlepszą lokalizacją wśród rynków wschodzących 
  Automatyzacja będzie nadal wpływać na plany zatrudniania pracowników  Brexit nie wywarł jeszcze istotnego wpływu na rynek europejski, ale utrzymuje się atmosfera niepewności

  Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Duży wzrost popytu na powierzchnię magazynową w Europie Środkowo-Wschodniej

  Z najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, która od dłuższego czasu monitoruje rynek nieruchomości magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW*), wynika, że rok 2016 był rekordowy pod względem ilości wynajętej powierzchni. Łączny wolumen transakcji najmu wyniósł 5,7 mln m kw., czyli o 25% więcej niż w poprzednich dwóch latach, w których wynajmowano ok. 4,5 mln m kw. rocznie. W powiązaniu z silnym popytem wśród najemców odnotowano znaczącą skalę nowej podaży na poziomie 2,2 mln m kw. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Wysoka aktywność najemców i deweloperów na rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce

  Na koniec 2016 roku całkowite zasoby rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych przekroczyły granicę 11 mln m kw. Duża aktywność najemców kolejny rok z rzędu przyczyniła się do rekordowego poziomu popytu, który tym razem osiągnął ponad 3 mln m kw. Najlepsze wyniki odnotowano w okolicach Warszawy i na Górnym Śląsku, a wśród mniejszych rynków w Szczecinie i w rejonie Bydgoszczy-Torunia. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje rok w raporcie „Marketbeat – rynek magazynowy w Polsce”. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Stabilny rozwój rynku handlowego w Polsce

  Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec 2016 roku osiągnęły poziom blisko 14 mln mkw. Dominującym formatem na polskim rynku pozostają centra handlowe (73%), magazyny handlowe (18%), parki handlowe (8%) oraz centra wyprzedażowe (1%). W ubiegłym roku oddano 460 600 mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego ponad trzy czwarte w formacie centrów handlowych. Więcej

 • Raporty o rynku nieruchomości

  Rekordowe zapotrzebowanie na biura w regionach

  W 2016 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w ośmiu głównych miastach regionalnych (Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) zbliżyły się do granicy 4 mln mkw. Poza stolicą, liderami pozostają Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Popyt na biura utrzymał się na wysokim poziomie wynoszącym blisko 590 tys. mkw. i był o 50% większy od średniej wartości odnotowanej w latach 2011-2015. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje regionalny rynek biurowy w 2016 roku w raporcie: „Rynek biurowy – miasta regionalne w Polsce”. Więcej

Strona 1 z 4 Następny