Polska – Rynek Przemysłowy – Snapshot

Raport ten przedstawia krótki opis sytuacji na rynku nieruchomości magazynowo-przemysłowych w najważniejszych miastach oraz opinie na temat najnowszych trendów, a także dane rynkowe i analizę wpływu na nieruchomości komercyjne.