Komunikat o stosowaniu plików cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.cushmanwakefield.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz Polityką Plików Cookies.


Doradztwo Biznesowe

Dział doradztwa biznesowego firmy Cushman & Wakefield na kraje EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) oferuje usługi doradztwa strategicznego w zakresie różnych aspektów biznesowych, w tym analiz lokalizacji i siły roboczej, strategii dotyczących miejsc pracy, zarządzania zmianami i programami, strategii i modelowania nieruchomości, fuzji i przejęć, outsourcingu i doskonałości operacyjnej nieruchomości użytkowanych przez podmioty gospodarcze.

Dostosowujemy nieruchomości do planów i celów biznesowych klienta. Określamy wartość nieruchomości, aby umożliwić zmiany organizacyjne.

Firma Cushman & Wakefield współpracuje z najemcami, inwestorami i deweloperami z sektora publicznego i prywatnego we wszystkich kategoriach aktywów. Oferujemy następujące usługi:

 • Relokacja, konsolidacja i wykorzystanie powierzchni – prezentujemy alternatywne strategie dotyczące miejsc pracy w celu zwiększenia efektywności i elastyczności wykorzystania powierzchni, obniżenia kosztów, zwiększenia przychodów, wdrożenia inteligentnych strategii w miejscu pracy oraz innowacyjnych rozwiązań pozwalających optymalnie wykorzystać nieruchomości na potrzeby biznesowe. 
 • Strategia wyboru lokalizacji – wpływ czynników makro- i mikroekonomicznych na daną lokalizację, w tym kosztów pracy, stabilności operacyjnej, wpływ na łańcuch dostaw i system zachęt. 
 • Optymalizacja portfela nieruchomości – analiza portfela zgodnie z celami biznesowymi i strategią rozwoju oraz wskazanie odpowiednich kryteriów oceny. Analiza możliwości outsourcingu, wskazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i racjonalizacja portfela nieruchomości w celu osiągnięcia optymalnej efektywności kosztów i wydajności. 
 • Doskonałość operacyjna – podniesienie wartości nieruchomości firmy dzięki opracowaniu odpowiednich systemów kontroli i procesów umożliwiających bardziej efektywne i sprawne zarządzanie.

Jak możemy pomóc?


Analiza lokalizacji i siły roboczej

Firma Cushman & Wakefield wskazuje właściwą lokalizację na właściwym rynku. Stosowana przez nas metodologia analizy lokalizacji i siły roboczej umożliwia kompleksową ocenę wszystkich aspektów lokalizacji w ramach szczegółowej procedury audytu i zarządzania.

Zaawansowane narzędzia analityczne obejmują opracowywanie prognoz ekonomicznych i demograficznych, które ułatwiają podejmowanie decyzji z uwzględnieniem kosztów pracy i innych kosztów operacyjnych.

Strategia dotycząca miejsc pracy i zarządzanie zmianami

Firma Cushman & Wakefield pomaga zwiększać efektywność i elastyczność organizacyjną oraz budować markę firmy poprzez wykorzystywanie nieruchomości jako katalizatora zmian.

Pomagamy projektować efektywne miejsca pracy, które odzwierciedlają markę firmy, przyciągają najlepsze talenty, stymulują do wymiany myśli oraz pobudzają do tworzenia nowych idei i koncepcji we wszystkich zespołach i innych jednostkach organizacyjnych.

Strategie i modelowanie nieruchomości

Firma Cushman & Wakefield pomaga poznać zależności pomiędzy czynnikami biznesowymi, potrzebami w zakresie nieruchomości oraz efektywnością kosztów. Niezależnie od realizowanej strategii polegającej na rozwoju firmy czy też dążenia do uzyskania oszczędności zawsze oferujemy syntetyczne dane operacyjne i dotyczące nieruchomości, które umożliwiają określenie szans i zagrożeń związanych z posiadanym portfelem nieruchomości.

Strategia biznesowa, fuzje i przejęcia, outsourcing

Firma Cushman & Wakefield oferuje usługi doradcze dotyczące strategicznych nieruchomości, które ułatwiają rozwój i konsolidację w ramach procesów fuzji i przejęć.

Cushman & Wakefield świadczy usługi w zakresie strategii biznesowych związanych z fuzjami i przejęciami oraz outsourcingu, które pomagają przy analizie zobowiązań, szans i zagrożeń związanych z danym aktywem przed sfinalizowaniem transakcji.

Doskonałość operacyjna

Ze względu zachodzące w świecie zmiany i ciągły wzrost konkurencyjności pracownicy odpowiedzialni za nieruchomości firmy powinni odpowiednio reagować i dynamicznie rozwijać swoje kompetencje. Oznacza to konieczność poznania zasadniczej działalności firmy i zasad funkcjonowania rynku oraz wskazywanie najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości do realizacji strategii firmy.

Nasi doradcy wspierają w tym zakresie działy firm odpowiedzialne za nieruchomości na szczeblu globalnym i krajowym, między innymi w następujących obszarach:

 • zarządzanie i związek z podstawową działalnością firmy
 • struktura organizacyjna
 • ramy kompetencyjne
 • zarządzanie efektywnością
 • kultura
 • zarządzanie procesami i ich modelowanie
 • platforma informacji zarządczej
 • łańcuch dostaw

Firma Cushman & Wakefield oferuje oceny wydajności, analizy porównawcze oraz specjalistyczne usługi doradcze w powyższych obszarach, a także zarządzanie okresowe na każdym szczeblu, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy i docenienie jej doskonałości operacyjnej.

Zalety naszego podejścia


Firma Cushman & Wakefield stosuje zaawansowane narzędzia analityczne i zindywidualizowane podejście do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Pomagamy członkom zarządu, inwestorom i deweloperem proaktywnie reagować na zmiany zachodzące na rynkach, zwiększać konkurencyjność i rentowność, poprawiać efektywność, ograniczać koszty działalności i nieruchomości dzięki elastycznemu i strategicznemu podejściu do wykorzystywania zasobów organizacji.

Opracowywane przez nas strategie w zakresie nieruchomości pozwalają przekształcać firmy oraz tworzyć wartość wyróżniającą je na rynku. To przekłada się na wysokość przychodów i kosztów, wartość operacyjną oraz potencjał rozwoju i inwestycji nieruchomości.

Doświadczenie i zasoby


Firma Cushman & Wakefield utworzyła specjalny zespół doradztwa biznesowego na kraje EMEA, który świadczy usługi na rzecz firm takich jak Kraft, Unilever, NAG, Harley-Davidson, HCL i Infosys, oraz pomaga im osiągać cele operacyjne i finansowe.

W biurach na całym świecie zatrudniamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, w tym doradztwa w zakresie zarządzania, doskonałości operacyjnej, przekształceń oraz strategii dotyczących miejsc pracy, wyboru lokalizacji, portfela nieruchomości oraz strategii biznesowej.

Uczestniczyliśmy między innymi w następujących projektach:

 • Strategia dezinwestycji dla jednej z największych firm medialnych w Londynie
 • Opracowanie strategii dotyczącej lokalizacji dla firmy informatycznej w krajach EMEA
 • Stworzenie programu zarządzania portfelem nieruchomości dla największej firmy telekomunikacyjnej w Europie Wschodniej 

Firma Cushman & Wakefield dysponuje ponad 50 pracownikami różnej specjalizacji w działach doradztwa biznesowego w USA, Azji i Europie. Dzięki sieci biur na całym świecie oferujemy także usługi w Ameryce Południowej, Afryce, Australazji oraz na Bliskim Wschodzie.

Kontakt

Krzysztof Misiak

International Partner

Warsaw, Polska

Telefon +48 601334629

Kontakt