Opracowanie strategii portfelowej

  • Zarządzanie relacjami z klientami

    Dział zarządzania relacjami z klientami zatrudniający wysoko wykwalifikowanych pracowników jest niezbędnym ogniwem między aktywną strategią a jej skuteczną realizacją. Opiekun klienta w firmie Cushman & Wakefield koordynuje zadania wykonywane przez pracowników w poszczególnych regionach i działach, uwzględniając w planach działania ich wnikliwe spostrzeżenia i wiedzę. Nadzoruje proces opracowywania strategii dla nieruchomości na podstawie informacji o portfelu i danych operacyjnych, a także jej realizację przez zawierane transakcje, zarządzanie projektem i eksploatację obiektów. Ponadto dział zarządzania relacjami z klientami firmy Cushman & Wakefield świadczy zintegrowane usługi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w zakresie technologii, najlepszych praktyk oraz zarządzania, w tym zarządzania efektywnością.


    Więcej

  • Doradztwo Biznesowe


    Więcej

Kontakt

Richard Aboo

Head of Office Agency Poland

Warsaw, Polska

Telefon +48 22 820 2015

Kontakt