Doradztwo dłużne, kapitałowe i finansowanie strukturyzowane

Debt, equity and financed structure
Kliknij, aby powiększyć

Nasz zespół ds. doradztwa dłużnego, kapitałowego oraz finansowania strukturyzowanego stanowiący część Departamentu Rynków Kapitałowych oferuje doradztwo przy finansowaniu nieruchomości, w tym finansowanie strukturyzowane, leasing finansowy oraz usługi zarządzania długiem dla poszczególnych nieruchomości, portfeli nieruchomości oraz przedsiębiorstw, skierowane do klientów korporacyjnych, inwestorów oraz przedsiębiorców dotyczące wszelkich kategorii aktywów, w tym nieruchomości biurowych, wielorodzinnych, handlowych, hotelowo-rozrywkowych, a także obiektów dla sektora opieki zdrowotnej i domów seniora oraz nieruchomości magazynowych i gruntowych.

Opracowujemy oraz wdrażamy rozwiązania, których celem jest optymalizacja finansowa, maksymalizacja wartości, oraz redukcja kosztów transakcji w celu poprawę wyników firmy.

Dzięki wieloletniej obecności na rynkach finansowania dłużnego i kapitałowego mamy dostęp do zróżnicowanych globalnych źródeł kapitału. Ponadto, dzięki doświadczeniu w zakresie gwarantowania i zawierania złożonych, strukturyzowanych transakcji, od wielu lat umożliwiamy klientom uzyskanie najwyższej wartości i najlepszych warunków transakcji, odzwierciedlających aktualną sytuację rynkową oraz uwzględniających trendy i prognozy. Nasza dogłębna wiedza w zakresie rynku dłużnego oraz procedur zawierania złożonych transakcji pozwala na skuteczne przeprowadzenie całego procesu oraz szybkie reagowanie na zaistniałe zdarzenia.

Nasze usługi


Finansowanie

Pomagamy przygotować strategie finasowania oraz znaleźć jego najbardziej odpowiednią formę dostosowaną do danego projektu. Odpowiadamy za wszystkie etapy procesu, od przygotowania materiałów informacyjnych, poprzez procedurę przetargową, aż do zamknięcia transakcji. Wspieramy pożyczkobiorcę podczas negocjacji z pożyczkodawcą w zakresie warunków komercyjnych i niekomercyjnych, w tym podstawowych parametrów pożyczki, warunków zabezpieczeń, obowiązków sprawozdawczych, podstaw do wypowiedzenia pożyczki itp. Dzięki regularnym kontaktom z sektorem bankowym jesteśmy w stanie wynegocjować najlepsze warunki na rynku.

Kapitał joint venture

Doradzamy przy wyborze najbardziej odpowiednich inwestorów kapitałowych na potrzeby transakcji nabycia, nowych inwestycji deweloperskich lub rekapitalizacji istniejących aktywów, oraz prowadzimy z nimi negocjacje. Przy doborze inwestorów uwzględniamy filozofię inwestowania, profil skłonności do ryzyka, a także charakter, wielkość i okres inwestycji oraz preferowany poziom kredytowania.

Finansowanie strukturyzowane

Doradzamy przy wyborze najbardziej innowacyjnych strategii finansowania oraz kontroli, w celu uwolnienia kapitału oraz uzyskania maksymalnej wartości z każdej nieruchomości lub całego portfela.

Doradzamy w procesie pozyskania finansowania typu mezzanine odpowiedniego dla projektów deweloperskich poprzez zarządzanie wszystkimi etapami procesu. Pomagamy w przygotowywaniu raportów okresowych wymaganych przez partnera udzielającego finansowania mezzanine.

Zapewniamy również usługi zarządzania procesem finansowania pomostowego poprzez pozyskanie odpowiednich partnerów oraz nadzór nad całym procesem.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu w zakresie bankowości oraz leasingu oferujemy profesjonalne wsparcie klienta w zakresie skutecznego wykorzystania instrumentów podatkowych, w tym leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, transakcji typu „sale and leaseback”, finansowania pre deweloperskiego, po którym rozpocznie się leasing, struktur z wykorzystaniem dzierżawy gruntu, itp.

Doradzamy naszym Klientom w przygotowaniu procesu emisji obligacji spółki, umożliwiając potencjalnym inwestorom lepsze zrozumienie produktu oraz specyfiki rynku nieruchomościowego.

Doradzamy również w zakresie pozyskania innych niestandardowych instrumentów dłużnych, umożliwiających inwestorom maksymalizację ich wyników finansowych.

Sprzedaż wierzytelności

Doradzamy zarówno bankom, jak i inwestorom w sprzedaży lub kupnie wierzytelności bankowych oraz portfeli wierzytelności bankowych, tak pożyczek obsługiwanych terminowo jak i przeterminowanych.

Zarządzanie długiem

Jako niezależny zespół doradców pomagamy inwestorom w skutecznym zarządzaniu kapitałem i długiem poprzez maksymalizację dochodu, minimalizację ryzyka inwestycyjnego oraz obniżenie kosztów ogólnych. Nasze usługi dotyczą zarządzania finansowaniem deweloperskim, finansowaniem pomostowym, pożyczkami długoterminowymi oraz ustrukturyzowanymi instrumentami dłużnymi dla różnych aktywów.

Wspieramy klienta w spełnianiu wymagań banków i partnerów oferujących instrumenty kapitałowe lub dłużne poprzez monitorowanie głównych wskaźników konkretnych aktywów, przygotowania raportów okresowych, czy doradztwo w zakresie wzrostu wartości, co umożliwia inwestorom skoncentrowanie się na działalności operacyjnej bez angażowania personelu wewnętrznego.

Jak możemy pomóc


Specjalistyczna wiedza

Kompleksowa wiedza rynkowa oraz wieloletnie doświadczenie poparte wynikami pozwalają nam oferowanie klientom coraz bogatszych i bardziej zróżnicowanych rozwiązań. 

Przemyślana strategia

Nasi specjaliści opracowują zindywidualizowane i perspektywiczne strategie działania dostosowane do bieżącej sytuacji klienta w oparciu o najnowsze informacje z rynków, aktualne nastroje oraz trendy i prognozy.

Usługi pośrednictwa

Korzystając z globalnej sieci biur, opracowujemy rozwiązania, które pozwalają zwiększyć wartość oraz atrakcyjność inwestycji wśród krajowych i zagranicznych podmiotów oferujących finansowanie oraz znaleźć kluczowych partnerów dla naszych klientów do przeprowadzenia transakcji finansowania, kapitalizacji i sprzedaży.

Zwiększanie wartości - Zalety naszego podejścia


Zakres opcji – zindywidualizowane podejście

Dzięki znajomości całego wachlarza instrumentów kapitałowych, od udziałów zwykłych i uprzywilejowanych po kredyty inwestycyjne, pomostowe, budowlane oraz mezzanine, indywidualnie dostosowujemy rozwiązania i strategie w celu zoptymalizowania przychodów.

Globalna sieć

Korzystamy z rozbudowanej globalnej sieci ekspertów, którzy doskonale znają lokalne i międzynarodowe uwarunkowania przez co nasze propozycję są bezpieczne i realistyczne.

Zindywidualizowane podejście

Nasz zespół w pełni koncentruje się na potrzebach Państwa jako klientów i partnerów, aby pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów biznesowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży nieruchomości, gruntownej znajomości różnorodnych struktur transakcji i dotychczasowemu doświadczeniu dotyczącego tak lokalnych jak i międzynarodowych uwarunkowań finansowych oferujemy Państwu zróżnicowane i dostosowane do oczekiwań opcje inwestowania.

Wiedza o lokalnych i globalnych rynkach nieruchomości oraz rynkach kapitałowych

Oferując doradztwo kapitałowe i zarządzanie długiem, nawiązujemy współpracę z doświadczonymi ekspertami z naszej Firmy w zakresie pośrednictwa, wyceny oraz zarządzania aktywami, aby zapewnić Państwu kompleksowe usługi w oparciu o dogłębną znajomość lokalnych i krajowych warunków rynkowych oraz świadczyć najwyższej jakości usługi w zakresie nieruchomości i rynków kapitałowych.

Doświadczenie i zasoby


Dzięki znajomości rynków i specyfiki inwestowania w nieruchomości nasi specjaliści z Działu Rynków Kapitałowych w biurach w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz krajach Azji i Pacyfiku umożliwiają naszym klientom osiągnięcie celów biznesowych i optymalizację zysków.

Podczas realizacji zleconych zadań zawsze mamy na względzie potrzeby i cele klienta. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie zlecenia.

Absolutna dyskrecja, gruntowna znajomość rynków i dotychczasowe sukcesy to tylko niektóre powody, dla których klienci współpracują z nami od prawie 100 lat. Każdego roku uczestniczymy w zawieraniu największych i najbardziej złożonych transakcji na całym świecie przy zmieniających się warunkach rynkowych i gospodarczych.